Adobe Dreamweaver là một trong tất cả công cụ phát triển web.
để phát triển tất cả các loại trang web và các ứng dụng web trong tất cả các loại ngôn ngữ.
Cho dù bạn đang xây dựng một trang web trong HTML5 và CSS hoặc bạn muốn tạo một trang web dựa trên PHP,
Dreamweaver là công cụ tiên tiến và dễ sử dụng nhất để phát triển.

Dreamweaver CC 2018 cung cấp cho người dùng một trình soạn thảo WYSIWYG có thể được sử dụng để tạo các trang
web trực quan mà không cần viết chính bản thân mã.

Điều thú vị là Dreamweaver cũng có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng di động sử dụng jQuery và Javascript.

1- Cài đặt phần mềm Adobe bằng cách sử dụng thiết lập thử nghiệm, đám mây
cài đặt tài khoản hoặc chỉ sử dụng cài đặt ngoại tuyến.
2- Chạy bản "adobe.snr.patch.v2.0-painter" chọn phần mềm cần thiết từ danh sách theo
để cài đặt phiên bản và áp dụng bản patch.
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi thì hãy sửa tập tin đường dẫn
trong trường hợp bạn đã cài đặt nó trong thư mục không mặc định.
3- Thưởng thức và đừng quên like


Download Links:
Adobe_Dreamweaver_CC_2018_v18.0.0.10136.rar2.34 GB