Tôi đang sử dụng loa Soundmax B-50 (5.1) và đầu Darling DVD 989-AI. Xin hướng dẫn cách gắn dây âm thanh loa 5.1, hiện tại chỉ nghe được có 2 loa, mặc dù tôi đã hoán đổi dây nhưng vẫn không nghe được 5 loa (đĩa DVD âm thanh 5.1). Mong sự giúp đỡ nếu có hình ảnh càng tốt.