mong mọi người giúp đỡ .tình hình là mình muốn doawload tài liệu ở các trang web,có những trang mình đã đăng kí thành viên để tải mà chờ mãi k thấy xác nhận thành viền chính thức gửi về mail.vd dư mình đang muốn tải tài liệu từ trang .ai biết cách nào có thể tải được dữ liệu mong chỉ giáo giúp đỡ.xin cám ơn nhiều