TUYỂN TẬP CÁC MẪU, DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC KINH TẾ NĂM 2011TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, TỔ CHỨC KINH TẾ NĂM 2011

• Mã sách: 6789
•Tác giả:
• Nhà xuất bản:
• Số trang: 599
• Kích thước: 19x27
• Trọng lượng: 1850 g
• Giá bìa: 298. 000 đ
• Giá bán: 298.000 đ
• Năm xuất bản: Quý III/2011


HƯỚNG DẪN THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN MỚI NHẤT

(Theo Thông Tư 01/2011/TT-BNV Ngày 19-01-2011 Của BỘ NỘI VỤ)

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức

Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể

Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho ****** công chức, viên chức, người lao động

Phần thứ năm. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng

Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng

Phần thứ bảy. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã

Phần thứ tám. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.

Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những tài liệu bổ ích và cần thiết. Trong quá trình sưu tầm và hệ thống khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc

Liên hệ: 0926 98 58 68


Giao sách tận nơi trên toàn quốc