Mình thấy ở đây có chương trình đảm bảo TOEIC đầu ra 550. Có bạn nào học ở đây rồi thì tư vấn giùm mình. Mình cảm ơn!