Chương trình Onekey ghost dùng để tạo và bung file ghost trong môi trường windows.Nó sẽ giúp bạn phục hồi or sao lưu hệ điều hành trong môi trường Windows. Chương trình có hai phiên bản là 32bit và 64 bit tương thích với windows 7 , vista, xp.

Link :