Mình rất đam mê văn học trung hoa nhưng không tìm được cái nào để dịch nghĩa một số từ gốc Hán,nên gặp nhiều trở ngại trong việc dịch thuật ai có cái văn bản hoặc bất cứ thứ gì có thể dich thuật từ ngư Hán sang việt thì bảo mình nhé,ví dụ 1 số từ như:
Vân=mây
Dạ=Đen
Thiên=trời
dạng dịch như vậy ai có giúp mình nhé.