Bộ tài liệu cực kì đầy đủ bao gồm 80VCD (định dạng file: AVI) dành cho đối tượng từ chưa biết tí gì về tiếng Anh (low level) đến trình độ trung cấp (intermediate). Đây là các chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình của hệ thống giáo dục Mỹ được trình bày rất khoa học, mỗi bài học có thời lượng 1 giờ đồng hồ, các chủ đề rất đa dạng từ các kiến thức ngữ pháp cơ bản đến các tình huống giao tiếp…

Bao gồm 3 cấp độ:
Low level (30CD),
Elementary(30CD),
Intermediate (20CD).


Low levels: dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).Elementary: dành cho những người đã có các kiến thức cơ bản. (trọn bộ 30VCD được nén vào 3DVD hoặc 15CD).
Intermediate: dành cho trình độ trung cấp tiếng Anh (trọn bộ 20VCD được nén vào 2DVD hoặc 10CD).
EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS - 30 CD
Teacher: Molly STONE
Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - Im hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I dont know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS - 30 CD
Teacher: Nicole JONES
Lesson 01 - Welcome
Lesson 02 - Special days
Lesson 03 - Entertaining
Lesson 04 - At school
Lesson 05 - Location
Lesson 06 - Shopping
Lesson 07 - Did you buy this for me?
Lesson 08 - Activities
Lesson 09 - Listen to the music
Lesson 10 - Whats for dinner?
Lesson 11 - He is taller than I am
Lesson 12 - What is the tallest mountain?
Lesson 13 - At home
Lesson 14 - At the station
Lesson 15 - Do this
Lesson 16 - Past experiences
Lesson 17 - Future life
Lesson 18 - I wish upon a star
Lesson 19 - World knowledge
Lesson 20 - Getting around
Lesson 21 - Social Groups
Lesson 22 - Dining out
Lesson 23 - What are your job skills?
Lesson 24 - Talking on the phone
Lesson 25 - The Art
Lesson 26 - Transportation
Lesson 27 - Celebrations
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

EFU - ENGLISH FOR INTERMEDIATE LEVELS - 20 CD
Teacher: Christopher OCONNELL
Lesson 01 - Horror Films
Lesson 02 - Rock N Roll
Lesson 03 - Space
Lesson 04 - On the farm
Lesson 05 - At the hospital
Lesson 06 - At the circus
Lesson 07 - At the beach
Lesson 08 - Crime doesn t pay
Lesson 09 - At the a musement park
Lesson 10 - At the grocey store
Lesson 11 - At the playground
Lesson 12 - Under the weather
Lesson 13 - At the hotel
Lesson 14 - Fairy Tales & Legends
Lesson 15 - Christmas time
Lesson 16 - In the workshop
Lesson 17 - At the camp
Lesson 18 - At the doctors
Lesson 19 - Review 1 Lessons
Lesson 20 - Review 2 Lessons

Link mediafire bổ sung cho anh em đây:Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS(30VCD):

Download-Tải về:
Trích:
CD 1
CD 2
CD 3
CD 4
CD 5CD 6CD 7
CD 8
CD 9
CD 10CD 11
CD 12
CD 13
CD 14
part1

part2

part3

part4

part5


Pass: haiphongit
CD 15CD 16
CD 17
CD 18

CD 19 -> 21 down ở đây:

CD19:


CD20:CD21:
Pass: haiphongit

CD 22
CD 23
CD 24
CD 25
CD 26
CD 27
CD 28CD 29
CD 30


Phần II :
ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS

Download-Tải về:
Trích:
CD 1
CD 2
CD 3CD 4
CD 5
CD 6
CD 7
CD 8
CD 9
http://www.mediafire.com/?d1snzdl1qdzCD 10
CD11:
CD12:
CD13:
CD14:
CD15:
CD16:
CD17:
CD18:CD19:
CD20:cd21:cd22:
cd23:
cd24:cd25:
cd26:cd27:cd28:cd29:cd30:
PhầnIII:ENGLISH_FOR_INTERMEDIATE_LEVELS
Download-Tải về:

Trích:
CD1
CD2
CD3
CD4
CD5
CD6
CD7CD8
CD9
CD10
CD11
CD12
CD13
CD14
CD15
CD16
CD17
CD18
CD19CD20Pass:
Trích:
Download-Tải về:
Trích:


Phần I - ENGLISH FOR LOW LEVELS

CD 1
Part 1:

Part 2:
Part 3:

CD 2
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 3
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 4
Part 1:
Part 2:

CD 5
Part 1:
Part 2:

CD 6
Part 1:
Part 2:

CD 7
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 8
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 9
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 10
Part 1:
Part 2:

CD 11
Part 1:
Part 2:

CD 12
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 13
Part 1:
Part 2:

CD 14
Part 1:
Part 2:

CD 15
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 16
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 17
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 18
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 19
Part 1:
Part 2:

CD 20
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 21
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 22
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 23
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 24
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 25
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 26
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 27
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 28
Part 1:
Part 2:

CD 29
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 30
Part 1:
Part 2:


Download-Tải về:
Trích:
Phần II :
ENGLISH FOR ELEMENTARY LEVELS

30 VCD (CD 31 - CD 60)
CD 31
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 32
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 33
Part 1:
Part 2:

CD 34
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 35
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 36
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 37
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 38
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 39
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 40
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 41
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 42
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 43
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 44
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 45
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 46
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 47
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 48
Part 1:
Part 2:

CD 49
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 50
Part 1:
Part 2:

CD 51
Part 1:
Part 2:

CD 52
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 53
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 54
Part 1:
Part 2:

CD 55
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 56
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 57
Part 1:
Part 2:


CD 58
Part 1:
Part 2:

CD 59
Part 1:
Part 2:

CD 60
Part 1:
Part 2:
Part 3:
Download-Tải về:
Trích:

PhầnIII
:ENGLISH_FOR_INTERMEDIATE_LEVELS
CD 61
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 62
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 63
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 64
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 65
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 66
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 67
Part 1:
Part 2:

CD 68
Part 1:
Part 2:

CD 69
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 70
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 71
Part 1:
Part 2:

CD 72
Part 1:
Part 2:

CD 73
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 74
Part 1:
Part 2:

CD 75
Part 1:
Part 2:

CD 76
Part 1:
Part 2:

CD 77
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 78
Part 1:
Part 2:
Part 3:

CD 79
Part 1:
Part 2:

CD 80
Part 1:
Part 2:
Part 3:


Link Rapid:Download-Tải về:
Trích:
CD01CD01 Mirror
CD02


CD02 MirrorCD02 Mirror


CD03

CD03 MirrorCD04


CD04 Backup

CD05

CD05 Mirror


CD06

CD07

CD08

CD09