Các bác ai phần mềm sứ lí âm thanh nào hay hay (tương tự như Photodex ProShow Gold của video vậy) cho em xin 1 cái , lâu nay lên mạng tìm mà tới giờ chưa down được cái nào ra hồn (toàn bị die hoặc lừa ko àh)!!!