hiện đang rất cần phần mềm minitab 15 nhưng không tìm được line download. Bạn nào có úp cho mình xin nha. với hướng dẫn crack trên win7 luôn. thank all