mình đang cài máy ảo từ PM virtual box nhưng hiện chưa có File Iso win XP để cài.Ai có thì cho mình xin nhé.Cảm ơn rất nhiều.