Các anh có bik phần mềm vẽ hình học phẳng nào không cho em xin nha,năm nay thi lên kớp 10 òy nên cần lém.