hiện tại máy em cài win 7 64b chưa tích hợp được phần mêm nào chụp sticker hết mong các anh các chị vào cho em link một phần mêm tích hợp. Cảm ơn nhiều.