cần tìm Sim Card Spy Elite , ai bán , hoặc có cái đầu USB nào đọc tn đã xoá thì bảo mình, giúp mình vs