mình đang cần cad 2004 hoặc 2005 để chạy nova ...mình tìm trên các diễn đàn trên mạng các link đều die rùi..nhờ anh e giúp đỡ nhé...thân