Ai trong diễn đàn tìm hộ mình phần mềm tạo chạy chữ trên desktop kèm phát luôn nhạc mình k biết tên phần mềm đó là gì chỉ biết nó giống phần mem mà bạn huyle2103 đã viết ở bài viết này


giúp mình tìm nhanh nhá mình đang cần tới nó để làm một cái tăng ny ấy mà
thank trước nhá