Như tiêu đề ai có thì up lên MF cho em nhá ! E kiếm thì có mà toàn xoá không à ! cảm ơn mọi người !