Hiện tại đã là năm 2018 rồi, tui có thể mua những xe 2008 không? Gía tầm bào nhiêu là ổn?
Con VIOS G NÀY 335 TRIỆU còn đẹp không mọi người?