mình mới kiếm đc cái này, ai biết làm full card ko, ko biết làm, cái này hình như khác bản cũ!!!