Nhạc nền trong phim "Cánh đồng bất tận" hay quá mọi người ơi! Có ai nghe chưa, hay lắm nhưng mình tìm mãi mà vẫn không biết tên.Nếu mọi người biết, làm ơn gửi thông tin về . Xin cảm ơn mọi người!