Hôm qua đứa e nó update len 7740 bot 5.x lôn giờ mình pó tay rồi, xin nhờ các Pro giúp đỡ cách làm sao để có thể JB dc, và nếu co dịch vụ thì lam ở đâu, mình ở HCM.. thanks cả nhà