Mình cài mà nó báo lỗi như này lúc đầu tưởng pin 50% ko cho cài nên xạc đầy luôn mà vẫn bị