Chuyện là: iphone nhà em kết nối được với PC, nhưng vào itunes hoặc itools đều không hiện có kết nối của iphone, em không biết phải làm sao, đã tham khảo rất nhiều trên google nhưng vẫn chưa tìm ra giải pháp. Mong các pro quan tâm và cứu em với. Thanks.