Tình hình là em vừa mua con i phone 3gs.e lên apple store để tải game,nó yêu cầu có id apple.e lập hoài mà k đc .mong pro nào nập dùm e hoặc ai có cho e dùng chung với....,
THANKS trước