Các bác cho em hỏi một tí. Nhà em có con iPhone 4S, iOS 6.1.3. Lúc mua máy ở cửa hàng người ta cài cho một đống apps bằng Apple ID của người ta. Bây giờ em vào App Store rồi log in bằng Apple ID của mình để tải app xuống thì liệu có mất các apps người ta đã cài từ trước không ạ? Em cảm ơn nhiều.