Những iphone đã unlock bằng SAM khi đưa vào itunes sẽ bị khóa trở lại.
baseband 4.11.08 và 4.12 unlock bằng Sim ghép.
baseband từ 5.14 của 3gs trở đi phải nâng lên 6.15 hoặc mua code unlock.
Có thể đợi tool mới của bingner, đã có cách unlock bằng SAM ko qua itunes nhưng giờ cũng thất bại.