Khi mình sử dụng chức năng chụp ảnh trực tiếp trong tin nhắn trên ứng dụng LINE thì ảnh đồng thời lưu về máy.

Vậy mình có thể tắt ko cho lưu ảnh về máy được ko ?
Nhờ cao nhân chỉ giáo

Mình cảm ơn.