Tình hình là em có cái máy tàu Gt-a7100 chạy Android 4.0.4,phần mềm 2.6...,phần cứng 1.1.0,rom và ram :256mb
Em muốn root cái máy này nhưng không có cách nào để root đc(đã dùng z4root,framaroot,unlockroot,superoneclick,siêu root,....)mong các pro chỉ giáo em......