Mọi người ơi, hiện em đang dùng con Samsung Galaxy Y. Vẫn dùng bình thường mà sao hôm nay sạc đầy pin rút dây sạc ra mà nó vẫn báo đang sạc, hix. Ai biết giúp em với!!!