Em đang sài Galaxy Mini (android 2.3.6). em vô bộ sưu tập thì thấy ảnh đồng bộ từ picasa nhiều quá. và gồm cả những ảnh mà em không muốn cho người khác thấy nữa, nhưng mò miết không biết cách xóa. A c nào biết tắt đồng bộ với picasa và xóa ảnh trong bộ sưu tập chỉ em với.