Tình hình là định rước em sky a850 về nhưng nghe nhiều người nói nó bị lỗi 3g...wifi gì nhiều lắm.....có đúng thế ko Z??