các bạn giúp mình , mình cài itunes 10.6 nó cứ báo lỗi itunes.exe application erro
"0x080f0745" rẻenced memory at "0x07e430042". the memory could not be " written"
click on ok to tẻminate the program
click on cancel to debug the program