iphone của mình la 3g 3.1.3 lúc đầu vào cydia cài chuong trình bình thường, rồi tự nhiên tải game hay theme nó đều báo dòng lỗi màu đỏ, trên tiei đề nó báo là Preparing achire !Mong các bạn giúp đở