AI biết chỉ mình với,mình đã thử cài lại nhưng vẫn không được,phải thay đổi Ip hay sao?