Lịch chiếu phim của hơn 20 rạp hàng đầu tại Việt Nam như MegaStar, Lotte, Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia, Rạp Tháng 8..., đã có cập nhật của các tỉnh thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng, Đồng Nai...

Dữ liệu cập nhật liên tục, 24/24h ,chính xác.

Ứng dụng cần quyền truy cập Internet để lấy dữ liệu online.

Link download :Ảnh màn hình :