Làm thể nào để công việc quản lý chi tiêu trở nên đơn giản và thuận tiện ngay trên chính chiệc điện thoại và máy tính bảng của bạn? Money Loviet là ứng dụng sẽ giúp bạn nhanh chóng ghi chép và lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân hoặc cả gia đình.

Những tính năng đặc biệt trong Money Loviet :

● Bạn có thể thực hiện công việc kế toán dễ dàng và sử dụng mật khẩu để bảo vệ cuốn sách
● Trong sổ sách kế toán, bạn có thể tìm ra biểu đồ tròn cho các chi phí của mình hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước, tháng này, tháng trước, năm nay và năm ngoái.
● Trong chế độ xem thời gian tùy chỉnh, bạn có thể kiểm tra tất cả các chi phí trong một khoảng thời gian đặc biệt.
● Trong chế độ xem thẻ, bạn có thể kiểm tra tất cả các chi phí cho các thẻ khác nhau
● Trong chế độ xem theo tháng, bạn có thể kiểm tra tất cả các chi phí trong mỗi tháng.
Hãy kiểm tra xem bạn đã chi tiêu bao nhiêu và số hồ sơ bạn ghi nhận
● Trong chế độ xem danh sách, bạn có thể thực hiện một số công việc cập nhật và truy vấn ở đây.
● Trong chế độ xem báo cáo, bạn có thể tạo báo cáo tháng hoặc năm tại đây.
● Sau khi đăng nhập, bạn có thể đồng bộ hồ sơ của bạn với máy chủ của Money Loviet.
* Ngoài ra, tính năng đặc biệt nhất của Money Loviet là tính năng chung chi, thích hợp cho quản lý thu chi của nhóm, cộng đồng, gia đình với sự liên kết tới mọi thành viên.
LINK DOWNLOAD CH PLAY :