Mình mua con này xài cũng được một thời gian rùi nhưng mò mẫm mãi vẫn không thể cài đặt được giới hạn thời gian cuộc goi cho nó! Mong có SIÊU CAO THỦ nào giúp mình được ko? Thanks!!!