mọi người cho mình hỏi cách nào để kết nối được ko?

xin cảm ơn!