Hair sa lon Lan* đ.c 35 pho Nam ngư- cua Nam- hoan kiem- ha noi. Can tuyen 03 tho lam tóc,da gôi say khao Thanh thao. Ưu tien nguoi nho được Hoa chat. Luong tu 3>4 trieu +10%H C. Lien he 0943891919. <br/>Giá: thỏa thuận. <br/>Xem chi tiết tại: