Các bạn nghe DEMO tại đây:

[V-Z]


Nếu không nghe thử được demo xin click vào link sau đây:
STEP ONE BEAT:
Siêu Thị Nhạc Beat & Karaoke Số 1 Việt Nam
Liên hệ: 01666 494 010 - Y!M: steponebeat
Email:
Facebook:
Website: -