Thanh lý car màn hình tại hải phòng

Thanh lý car màn hình
NVIDIA 1gb 9600
Xem chi tiết tại đây nhé