Mình đang cần một bộ đầy đủ của tác phẩm "Đôn-ki-hô-tê. Đánh nhau với cối xay gió" (hoặc có thể là đoạn trích trong sách Ngữ Văn 8). Bạn nào có thì up lên hộ mình với!