tự nhiên nổi hứng em muốn đọc lại tác phẩm Kí "Cô Tô" của Nguyễn Tuân, nhưng tìm mãi mà không thấy, bác nào có link down thì cho em xin, em cảm ơn.