Các bạn giúp mình với. Mình toàn thấy trả lời đề tài, mà ko thấy đăng bài mới ở đâu. Mình đã trả lời hơn 10 bài viết rùi. Mong các bạn IT giúp đỡ mình với.