Các bác cho em xin driver của em nó với! Em tìm mãi trên mạng mà không thấy !
Thks các pác !