Em xài ipad mini, vào facebook bằng phần mềm dùng sóng wifi ok, nhưng vào mạng xem tin tức thì bất cứ trình duyệt nào cũng chỉ tải xong trang web 2-3s là nó hiển thị:" Không thể kết nối máy chủ facebook.com. Lỗi 105 không tìm thấy DNS". Em không biết khắc phục thế nào mong mấy bác chỉ cho.