Khi có lỗi tải trang web. Google thương có đề nghị:
"Thêm Google Chrome làm chương trình được phép trong cài đặt của phần mềm chống vi-rút hoặc tường lửa của bạn. Nếu chương trình này đã được cho phép, thử xóa khỏi danh sách các chương trình được phép và thử thêm lại."
=> Bạn nào có thể giúp mình được không. Cảm ơn các bạn rất nhiều