Mình đang chơi topeleven be a fooball manager trên facebook. Mấy hôm nay gặp lỗi lúc đầu đăng nhập face thì báo kết nối không an toàn. sau khi mình chọn ngoại lệ cho trang face thì vào được. Nhưng topeleven thì ko dc. mong mọi người chỉ giáo cho

Kết Nối Này Không Đáng Tin

Bạn đã yêu cầu Firefox kết nối an toàn tới app.topeleven.com, nhưng chúng tôi không thể xác nhận kết nối của bạn là an toàn.
Thông thường, khi bạn cố gắng kết nối an toàn, trang web sẽ trình ra định danh tin cậy để chứng minh cho bạn thấy bạn đang đến đúng địa điểm. Tuy nhiên, định danh của trang này không thể xác minh được.
Tôi Nên Làm Gì?
Nếu bạn thường kết nối tới trang này mà không gặp vấn đề gì, lỗi này có thể là do ai đó đang cố gắng mạo danh trang này, và bạn không nên tiếp tục nữa
app.topeleven.com dùng một chứng chỉ bảo mật bất hợp lệ.

Chứng chỉ không đáng tin vì chứng chỉ của bên cấp phát không đáng tin cậy.

(Mã lỗi: sec_error_untrusted_issuer)