Em vào My Network Place để share file.Nhưng không copy được về.Nó không hiện forder mà hiện cái gì ấy.Mong các anh giúp đỡ.