Võ Lâm Chi Mộng – vlcmAuto
Nhiệm vụ:
- Tự động làm nhiệm vụ hàng ngày (20 nv)
- Tự động làm nhiệm vụ hàng tuần (200 nv)
- Tự động làm nhiệm vụ tuần hoàn (theo cấp)
- Tự sử dụng Võ Lâm Lệnh
- Tự sử dụng Thưởng Phạt Lệnh

Auto Train:
- Chết tự quay lại điểm luyện công
- Tự động mua máu / mana
- Tự động về sửa đồ
- Tự động bán trang bị rác
- Luyện công tại Cổ Mộ Mật Thất

Combo skills:
- Kết hợp nhiều chiêu thức (Hỗ trợ luyện công, Phó bản, PK)
- Tự động buff chiêu hỗ trợ theo thời gian
- Tự động sử dụng skill thú chiến
- Tự động lượm tiền và vật phẩm theo thời gian
- Tự thăng cấp kĩ năng khi đạt 100%

Tổ đội:
- Tự động tạo nhóm
- Tự động mời nhóm
- Tự động xin vào nhóm
- Tự động kick các thành viên ở xa

Tiện ích:
- Tự động đăng nhập khi mất kết nối / bảo trì


Tải Về Tại Đây :